Sokol Hradec Králové - výbor oddílu lehké atletiky

Zápis ze schůzky 25. 11. 2003

Přítomni: J. Záleský, J. Voříšková, F. Karlík, P. Rytíř, J. Brych (sekretář), J.Mareš (část jednání)

Program:

 1. Podmínky pro I.ligu mužů
 2. Přestupy podzim 2003
 3. Vybavení stadionu
 4. Různé

Záznam z jednání, úkoly uváděny přímo u jednotlivých bodů:

 1. Podmínky pro prvoligové družstvo mužů
       Výbor projednal požadavky a náměty (předložené 15.10.2003 - v textu jsou podtrženy) s následujícími stanovisky.
  1. Požadavky a náměty družstva mužů (J.Nohejl, J.Černohorský)
   • "Finančního charakteru"
    • Zakoupit alespoň 6 ks kvalitních startovních bloků
     Požadavek na 6 ks schválen, před nákupem nových prověřit možnost rekonstrukce/repase stávajících na požadovanou kvalitu - využít zkušeností z Nymburka (J.Nohejl, J.Mareš). Nepodaří-li repase na jedněch blocích, zakoupit nové (viz bod III.a).
    • Zakoupit (nechat zhotovit) vrhačskou síť a dřevěný kruh do tělocvičny pro zimní přípravu
     TJ souhlasí se zavěšením sítě ze stadionu (námět J.Mareše) za podmínek, že:
     • tělocvična zůstane zcela funkční pro všechny oddíly a školy, které jí využívají,
     • bude zpracována technická představa o způsobu instalace (výška, způsob natažení a shrnutí],
     • statický posudek na zatížení stěn vzhledem k váze sítě cca 200kg,
     • bude navržena frekvence používání,
     • atletický oddíl bude ochoten instalaci financovat (spolufinancovat).
     Výbor s těmito podmínkami souhlasí a prosí Z.Vašatu, V.Vašatu a V.Peruna o spolupráci s J.Marešem na zpracování technické představy (statického posudku), které jsou podmínkou instalace sítě. V případě souhlasu TJ s instalací bere v úvahu předchozí příslib J.Mareše vyrobit dřevěný kruh.
     Zodpovídá: výbor + vyzvaní členové   Termín: ihned
    • Zajistit alespoň 25 důstojných (oddílových) dresů
     Výbor souhlasí, konkrétní nákup odkládá na jaro až bude jasno, zda nebudou dresy součástí jednání o umístění reklamy na dresy nebo dresů jako reklamního předmětu.
    • Zajistit vybroušení vrhačských kruhů + obroučka dle pravidel
     J.Mareš přislíbil, že vybroušení kruhů zajistí TJ v rámci dílčích stavebních úprav okolí budovy TJ.
    • "Bodné" minimálně 100 Kč za bod
     Výbor rozhodl o bodném pro I. ligu mužů ve výši 100 Kč za bod (podmínky viz odst. I,3).
    • Renovovat saunu v objektu Sokola nebo zajistit několik permanentek "od Doksanského" pro regeneraci na zimní přípravu
     TJ zařadila opravu své sauny do plánu na rok 2004 (částečně financováno z grantu Magistrátu HK), potom bude k dispozici všem oddílům. Využití regeneračních procedur v zařízeních Správy sportovních zařízení HK (městské lázně, plavecký bazén) s finančním příspěvkem bude pro špičkové závodníky upraveno dohodou - viz odst. I,3.
    • Zajistit příspěvek na zimní (i letní) soustředění - předpoklad částečné úhrady od účastníků
     Výbor se rozhodl zařadit do rozpočtu roku 2004 celkem 40.000 Kč na oddílová zimní i letní soustředění s tím, že rozhodnutí o konkrétních účastnících je v kompetenci Trenérské rady. Příspěvek od oddílu bude členům oddílu poskytnut v následující výši:
     • 1.000 Kč na jednoho účastníka na týden (7 dní) u soustředění mimo Hradec Králové (Pardubice) s ubytováním.
     • 300 - 420 Kč na jednoho účastníka na týden (5 - 7 dnů) u soustředění v Hradci Králové.
     • 300 - 420 Kč + jízdné na jednoho účastníka na týden (5 - 7 dnů) u soustředění s využitím běžeckého tunelu v Pardubicích. Nebudou-li již k dispozici prostředky z grantu KAS.
     U příspěvku v HK a PU se předpokládá využití na rehabilitaci, nápoje a jídlo mezi tréninkovými jednotkami.
     Nárok na příspěvek mají pouze:
     • trenéři,
     • závodnící, kteří bodovali v posledních dvou kolech soutěže družstev své kategorie,
     • závodníci, kteří nevyhověli předchozí podmínce a výbor jim předem povolil z tohoto pravidla výjimku (např. pro nemoc).
     Další podmínky poskytnutí příspěvku na soustředění jsou:
     • soustředění bylo předem schváleno trenérskou radou oddílu (vedoucím TR),
     • trenér, který povede soustředění zpracuje před soustředěním rozpočet tohoto soustředění s vyčíslením příspěvku oddílu a příspěvku od každého závodníka,
     • přednostně budou využity možnosti grantového financování.
     Náklady na účast trenéra mohou být rozpočtovány a následně hrazeny z příspěvků ostatních účastníků pokud jsou s tím účastníci (jejich rodiče) seznámeni před úhradou svého příspěvku.
     Pravidla pro vyúčtování soustředění se nemění.
     Výbor preferuje pořádání soustředění v dobrých podmínkách stadionu a lázní v Hradci Králové resp. běžeckého tunelu v Pardubicích a tím úspory nákladů na ubytování.
    • Sehnat sponzora + pravidla pro jejich shánění (provize 20 - 25%)
     Výbor přijal s drobným doplněním návrh P.Rytíře z 16.10.2003 (od členů trenérské rady k němu nepřišla žádná připomínka). Pravidla jsou uvedena v příloze tohoto zápisu. Výbor v tuto chvíli registruje pouze nezávazné přísliby reklamy či sponzoringu na rok 2004.
     Výbor vyzývá všechny členy a příznivce atletického oddílu, aby pomohli se získáním sponzorů a reklamy pro oddíl a nabízí jim ze získaných darů (přínosů z reklamy) odměnu (provizi) podle přijatých
     pravidel.
    • Zakoupit nové tyče (3 - 5)
     Výbor rozhodl zatím nezařadit nákup tyčí z rozpočtu oddílu vzhledem k vysokým nákladům na jejich pořízení. Nákup by měl být financován pouze ze sponzorských (reklamních) peněz. Pouze v případě, že bude "osobní" tyč potřebovat závodník, který má reálnou šanci bodovat v I. lize mužů (tj. výkon 400 cm a výše), bude zakoupena tyč odpovídající parametrům pro něj.
    • Prověřit možnost zaměstnání "civilkáře k ruce J.Marešovi" jako správce stadionu/nářadí (? Magistrát)
     Výbor to nepovažuje v současné době za reálné.
    • Zakoupit nové gumové medicinbaly nebo alespoň opravit kožené
     Výbor se rozhodl věnovat z prostředků oddílu na nákup nových medicinbalů 6.000,- Kč ještě v roce 2003. Žádá trenéry J.Nohejla, M.Laštůvku, M.Brzka a V.Peruna o optimální výběr počtu a váhy medicinbalů. U sekretáře J.Brycha jsou k dispozici nabídky, stažené z internetu.
     Zodpovídá: J.Brych dle pokynů určených trenérů   Termín vyhotovení objednávky: 03.12.2003
    • Poskytovat úhradu nákladů na využití běžeckého tunelu v Pardubicích pro zimní přípravu
     Výbor doporučuje využít termíny, hrazené SCM a KAS. (Viz též pravidla pro zimní soustředění výše).
   • "Technického charakteru"
    • Pravidelně odstraňovat kamínky z běžecké dráhy (na rovince)
     TJ připravuje náhradu "kamínků" jiným, zpevněným povrchem. Do té doby je třeba, aby si trénující atleti vypomohli sami.
    • Reklamovat plachtu na výškařském doskočišti (zatéká), lépe doskočiště zastřešit
     J.Mareš oznámil "zazimování" doskočiště. TJ (J.Mareš) připravuje zastřešení - "boudičku".
     Poznámka: doskočiště zapůjčeno od ČOS Praha.
    • Dostupnost nářadí pro trénink a jeho zabezpečení
     V rámci zřízení skříní v zadní místnosti "buňky" bude vyhotoveno deset klíčů k místnosti, které obdrží trenéři. Podrobněji v bodě I. zápisu z minulého výboru.
    • Udržování travnaté plochy (hnojení a sekání trávy, zalévání ne v poledne)
     TJ přislíbila platit dalšího člověka, který se bude o travnatou plochu starat ("sekáče").
    • Na vhodném místě umístit hrazdu
     Výbor souhlasí s instalací hrazdy na jaře, po "zprovoznění" trávníku.
     Kam se "ztratila" hrazda s konstrukcí, nacházející se v oblouku stadionu před jeho rekonstrukcí?
    • Zútulnit a zkulturnit stadion, keře, nedělat kupy trávy, ...
    • Nahradit "kamínky" pilinami podél dráhy
     U rovinky nemá tato náhrada smysl. S TJ povede AO jednání o zřízení pruhu s pilinami v trávníku uvnitř dráhy (ovšem mimo hlavní rovinku). (TJ připravuje zpevnění pruhu podél hlavní rovinky)
    • V zimě odklízet od sněhu alespoň dvě dráhy
     TJ (J.Mareš) souhlasí, přislíben nákup sněhové frézky, využitelné i pro okolí budovy TJ.
    • Osvětlit výbojkou (2 - 4) dráhu v zimě cca 19.30 - 20.00 (nejprve rovinka, později 200m, nakonec celý okruh)
     TJ zvažuje umístění reflektorů na budovu TJ k nasvícení hlavní rovinky.
    • Povrch rozběžiště na výšku - reklamace x zametení drtě (na výšce už byl 2x úraz v tréninkové skupině V.Peruna)
     TJ požádá město, aby Technické služby odsály volnou "polytanovou" drť z dráhy a sektorů. Podobně jako na drahách s umělým povrchem ve školách.
    • Doskočiště na tyč - místo železných vrat např. laminátová (možnost tyčkařské přípravy pro 1 závodníka)
     TJ přislíbila - následně po zakrytí doskočiště na výšku.
    • Sprchy (netečou stejně) a záchody (upravit + klíče)
     Záležitost běžné údržby budovy TJ.
   • "Přestupy, hostování"
    • Reakce na průzkum možných přestupů (hostování) do Sokola HK
     • Odezva na dopis prvoligovým závodníkům se vztahem k HK (Cejnar, Landmesser, Brzek), ústně E.Hlávko
      Cejnar (vzkaz R.Machury) nepřipadá v úvahu, P.Landmesser neprojevil zájem, M.Brzek odložil své rozhodnutí na jarní přestupní termín (závěr ze schůzky, viz bod II. zápisu z 15.10.2003), E.Hlávko ukončil závodní činnost.
     • Bratři Vondřejcové
      Informace o průběhu jednání najdete i v zápisech z minulých výborů - 30.10.2003 a 11.11.2003
      Výbor vzal na vědomí nesouhlas mateřského oddílu s přestupem. Oddíl požadoval větší výchovné, než bylo předjednáno Jan? Vondřejc totiž nemá splněn výkonnostní limit a N.Město "náhle" požadovalo 10.000 Kč (kromě dohodnuté částky 2.500 Kč nad oficiální výchovné za každého z bratrů). Je naděje, že přestup bude realizován v jarním přestupním termínu 2004 (v tomto případě by již nebyl vyžadován souhlas oddílu a výchovné by bylo pouze oficiální).
      Výbor pověřil J.Záleského dopracováním dohody mezi AO a každým z bratrů, která bude obsahovat (v případě podpis přestupních lístků pro termín "jaro 2004") mj. tato ustanovení a podmínky:
      • náklady, přislíbené pro rok 2003 budou proplaceny,
      • náklady, přislíbené pro rok 2004 (permanentka na stadion/halu a příspěvek na rehabilitaci, ...) + vybavení (tretry, maratonky) budou proplaceny až po uskutečnění přestupu do HK
       U Milana Matouška (správce LIAZ Jablonec) zjistit podmínky užívání stadionu a haly.
      • klausule o povinném počtu startů platí (alespoň tři ligová kola, jedno kolo lze nahradit medailí z MČR).
      Zodpovídá: J.Záleský, J.Brych   Termín: průběžně
      Viz též bod II. Přestupy.
    • Další působení závodníků, kteří "nemají" na I. ligu
     Ani výbor, ani trenérská rada (4.11.2003) nedoporučili zřízení B-týmu mužů. Důvody jsou hlavně ekonomické. Výbor souhlasí s tím, aby se soutěžních kol I. ligy mužů zúčastňovali i závodníci, kteří nemají reálnou naději na získání bodů (uvedeni na soupisce a do soutěže nasazení až do vyčerpání počtu startujících - kompetence vedoucího družstva).
     V individuálních případech po projednání ve výboru a s přihlédnutím ke stanovisku vedoucího družstva mužů a osobního trenéra může být umožněno hostování.
  2. Způsobilost stadionu a vybavení pro přebornické soutěže (F. Karlík)
   viz bod III.
  3. (Výborem avizované) Požadavky na závodníky prvoligového družstva (mohou být součástí pravidel pro "bodné")
   • striktní dodržování případných sponzorských smluv,
   • povinnost reprezentovat v soutěžích jednotlivců,
   • respektování kompetence vedoucího družstva,
   • dohodnutá prezentace družstva (internet, noviny, ...),
   • dodržování pravidel pro nemistrovské soutěže.

   Výbor rozhodl o tom, že výplata bodného (muži 100 Kč/bod) bude podmíněna předem zaplacenými členskými příspěvky (mimo hostů, u mimohradeckých lze tolerovat zaplacení při prvním kole, ve kterém bude závodník startovat). Znamená to, že pokud závodník nebude mít zaplaceny členské příspěvky v den konání ligového kola, nebudou mu body v takovém kole získané vzaty v úvahu při výpočtu bodného.
   Do výroční schůze připraví výbor kompletní pravidla pro muže i ženy včetně možnosti výplaty bodného ve více termínech (ne tedy až po skončení soutěže jako v roce 2003).
   Zodpovídá: výbor   Termín: schůze výboru v lednu 2004

   V návaznosti na jednání o přestupu bratří Vondřejců výbor rozhodl o tom, že se špičkovými závodníky uzavře obdobnou dohodu (na rok 2004), která by jim zaručovala určité finanční příspěvky za určitých podmínek.
   Dohoda by mohla obsahovat (nejen) následující příspěvky:
   • příspěvek na rehabilitaci,
   • nadstandardní příspěvek na soustředění (nad výše uvedená pravidla, takový příspěvek by se nepočítal do rozpočtované položky na soustředění),
   • úhrada účasti na větším počtu nemistrovských závodů než ostatní členové oddílu,
   • úhrada vybavení (např. jedny tretry, jedny maratonky v určité cenové relaci).
   Dohoda bude obsahovat také podmínky pro závodníka, např.:
   • startovat na určených mistrovských závodech jednotlivců,
   • dodržovat podmínky případných sponzorských smluv (Včetně možnosti využít "osobních" sponzorských prostředků na plnění této dohody.).
   Výplata finančních prostředků by byla podmíněna:
   • dodržením výše uvedených podmínek,
   • ziskem určitého počtu bodů (vítězství) v určeném počtu kol (např. 12 bodů alespoň ve dvou/třech kolech nebo vítězství v nich, lze nahradit medailí z MČR)
   • nepodáním přestupu mimo oddíl (resp. by podání přestupu ukončilo dohodu před koncem roku)
   Výše jednotlivých příspěvků a detailní stanovení podmínek projedná výbor na své prosincové schůzce, na kterou tímto zve i vedoucího družstva J.Nohejla. O získání takové smlouvy se může pokusit kterýkoliv člen oddílu, startující v družstvu I. ligy mužů.
   Podmínky dohody budou "naladěny" tak, aby je splnili alespoň tři závodníci za předpokladu výkonnosti roku 2003.
 2. Přestupy "podzim 2003" do Sokola Hradec Králové
  • E.Kaplanová
   souhlas obou TJ, uhradit svazu poplatek za projednání přestupu,
  • Bratři Vondřejcové
   nesouhlas mateřského oddílu, uhradit svazu poplatek za projednání přestupu,
  • T.Balcar z Č.Třebové, závodil za Ústí n.O. (tréninková skupina V.Peruna)
   nesouhlas mateřského oddílu, uhradit svazu poplatek za projednání přestupu.
  Zodpovídá: J.Brych   Termín: dle přestupního řádu.

 3. Vybavení stadionu pro MČR a ligové závody
  • Větroměr
  • Ukazatelé výkonů a kol
  • Ukazatel času na pokus
  • Váha na nářadí
  • + Kvalitní bloky
  Výbor se seznámil s cenovými relacemi, zjištěnými F.Karlíkem a rozhodl se financovat výše uvedená zařízení (pomůcky) ze zálohy a příspěvku ČAS na uspořádání MČR ve vícebojích.

 4. Různé
  1. Ukončení výplaty bodného za sezónu 2003.
   Výplata bodného za rok 2003 bude ukončena. Bodné, které nebude do 03.12.2003 vyplaceno, smí vyplatit sekretář až po předchozím souhlasu výboru.
  2. Výbor schválil odměny trenérům dle návrhu trenérské rady 04.11.2003.
   Pověřil J.Brycha projednáním s účtárnou TJ (pí Schovánková) způsob výplaty (eventuelního zdanění).
   Zodpovídá: J.Brych   Termín: 31.12.2003
  3. Ročenka 2003 od ČAS
   Výbor se rozhodl objednat jeden výtisk pro AO navíc.
   Zodpovídá: J.Brych   Termín: 31.12.2003
  4. Ustavení týmu pro organizaci oslav 100 let
   Účast přislíbil ing. Jiří Jarkovský (+ J.Záleský, F.Karlík, P.Rytíř). Výbor bude hledat ještě jednoho spolupracovníka.
  5. Prozatímní republikové tabulky mládežnických kategorií 2003
   Tabulky podle kategorií jsou k dispozici jako přílohy e-mailové zprávy od V.Ruse (ČAS) v počítači v kanceláři AO.
  6. Školení rozhodčích II. třídy
   Výbor bere na vědomí příhlášky na školení rozhodčích II. třídy v roce 2004: M.Laštůvka, P.Tropp, V.Vašata.
  7. Zápůjční lístek
   Výbor schvaluje zápůjční lístek pro evidenci nářadí (pomůcek) AO, zapůjčených členům AO. Návrh zpracoval J.Brych.
  8. Vyhlášení nejlepších výsledků KAS
   Výbor nominoval J.Záleského na vyhlášení 16.12.2003 v hotelu AMBER v HK.
  9. Závody v hale Praha - Stromovka
   V. Perun za svou skupinu požádal o souhlas s úhradou cestovného na závody (3.12. a 10.12.2003 vždy od 16.30, přihlášky 30 min. před disciplinou). Výběr provede (odsouhlasí) J.Voříšková. Rozpis zaslal e-mailem F.Karlík a je k dispozici v PC v kanceláři AO.

Všechna rozhodnutí výboru byla učiněna všemi hlasy přítomných členů výboru.

Příští schůzka výboru 18.12.2003 1530 (hlavní body programu "pravidla pro dohody se špičkovými závodníky, dopisy potencionálním sponzorům).

Zapsal P. Rytíř.

Pravidla pro odměny za získání reklamy či sponzorského příspěvku
pro atletický oddíl Sokola Hradec Králové

Typ příspěvku Dar / cena reklamy Provize 1)
Sponzorský dar finanční celému oddílu 1.000 Kč a více 15% daru 2)
Sponzorský dar finanční konkrétnímu družstvu 3) 1.000 Kč a více 10% daru
Sponzorský dar finanční konkrétní tréninkové skupině (na celý rok činnosti skupiny) 4) 1.000 Kč a více 5% daru
Sponzorský dar finanční konkrétnímu členovi oddílu nebo na konkrétní akci tréninkové skupiny x 0
Sponzorský dar věcný (bez rozdílu určení) x Výbor určí indiviudálně před přijetím daru
Reklama bez nároku na náklady TJ (oddílu) 5) Stejná pravidla jako pro sponzorské dary finanční
Reklama s nárokem na náklady TJ (oddílu) 6) celému oddílu 1.000 Kč a více přínosu pro oddíl (od ceny reklamy se odečtou náklady s reklamou spojené) 14% přínosu
Reklama s nárokem na náklady TJ (oddílu) konkrétnímu družstvu dtto 9% přínosu
Reklama s nárokem na náklady TJ (oddílu) konkrétní tréninkové skupine (na celý rok činnosti skupiny) dtto 4% přínosu
Reklama s nárokem na náklady TJ (oddílu) konkrétnímu členovi oddílu nebo na konkrétní akci tréninkové skupiny x 0

   V případě, že dárce (zadavatel reklamy) jinak specifikuje užití daru (reklamy), konkrétní použití pravidel musí schválit výbor.

   V případě zajištění sponzora s darem (přínosem z reklamy) větším než 70.000 Kč může výbor schválit (po dohodě s tím, kdo dar / reklamu zajistil) jiný způsob výpočtu.

Pravidla použití finančních darů a přínosů z reklamy

   Prostředky bez konkrétního omezení (pro celý oddíl) se stávají příjmem oddílu bez omezení a mohou být použity na úhradu libovolných nákladů (pokud zákon nebo jiný předpis nevyžaduje jejich zdanění nebo je jinak nezpoplatňuje, v takovém případě lze využít k úhradě nákladů pouze "zbývající" část prostředků).

   Prostředky s konkrétním omezením (družstvo, tréninková skupina, akce, člen oddílu) jsou příjmem oddílu s tím, že mohou být vynaloženy na všechny náklady, které oddíl vynakládá v souvislosti s tréninkem a závodní činností konkrétně vymezených členů oddílu (a to i příslušnou část společně rozpočtovaných prostředků - např. bodné, cestovné, nářadí, soustředění, apod. 7)).

   O použití sponzorských darů (prostředků z reklamy) vede AO přiměřenou evidenci.

Hradec Králové, 16.10.2003, 25.11.2003
Zpracoval: P. Rytíř
Schválil: výbor AO Sokola na své schůzi 25.11.2003.

Legenda:
1) Provize přísluší členovi oddílu (současnému nebo dřívějšímu) nebo rodiči člena, který zajistil (doručil atletickému oddílu) smlouvu, podepsanou dárcem (zadavatele reklamy) bez nároků na časové a finanční náklady ze strany TJ (oddílu), nepočítá se telefonická či elektronická konzultace s předsedou či pověřeným členem výboru AO. Pravidla lze přiměřeně použít i pro fyzické a právnické osoby, které mají živnostenský list na zajišťování reklamy. Výplata provize je možná až po připsání celého daru (ceny reklamy) na účet TJ (oznámení oddílu).
2) Nebo snížení členského příspěvku na 200 Kč za předpokladu, že sponzorský příspěvek je o více než 200 Kč vyší než členský příspěvek podle pravidel oddílu.
3) Tj. muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně přihlášení do soutěží družstev.
4) Jednotlivé tréninkové skupiny (definovaná trenérem skupiny nebo skupinou disciplin), celá kategorie nepřihlášená do soutěže družstev, veteráni.
5) Všechny náklady na reklamu hradí ten, kdo reklamu zadal, AO nemá s reklamou žádná vydání (tj. zadavatel platí vytvoření, umístění, demontáž, apod.)
6) TJ (oddíl) musí hradit nějaké náklady, spojené s reklamou (vytvoření, umístění, demontáž a další jako např. trička pro potisk reklamou).
7) Přísluší-li někomu bodné pro členy družstva, může být k jeho uhrazení použit příspěvek pro toto družstvo, tréninkovou skupinu jejímž je závodník členem či příspěvek pro tohoto člena.

Návrat do textu tohoto zápisu

Náměty a připomínky pište, prosím, jednotlivým členům výboru na adresy:

 1. Mgr. Jiří Záleský - předseda
  e-mail: zalesky@habrmanova.cz
 2. Mgr. Jana Voříšková - místopředsedkyně, šéf trenérské rady
  e-mail: kabinetTV@zsstefcova.pvtnet.cz
 3. Ing. Pavel Rytíř - finance, organizace, web
  e-mail: p.rytir@ortex.cz
 4. Ing. František Karlík - šéf rozhodčích
  e-mail: f.karlik@tiscali.cz
 5. Můžete také psát na adresu oddílu atletika.hk@quick.cz nebo atletika.hk@volny.cz