TJ Sokol Hradec Králové - atletický oddíl
výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva je v elektronické podobě v několika částech:
Část zprávy Link
Zpráva předsedy AO J.Záleského ke sto letům atletiky v HK
Přednesena na slavnostním setkání 2.10.2004.
Vyrocni_zprava_2004_JZalesky_100let.doc
Zpráva předsedy J.Záleského za rok 2004
Přednesena na valné hromadě oddílu 04.03.2005.
Vyrocni_zprava_2004_JZalesky.doc
Přehled nejlepších umístění a výkonů 2004 Vyrocni_zprava_2004_nejlepsi_opr.doc
Zpráva o činnosti rozhodčích 2004 sokol_LA_rozh_2004.rtf
Zpráva o hospodaření 2004, rozpočet 2005 sokol_LA_cerpani_rozpoctu_2004.xls
Výsledky 2004 bez rozdělení na kategorie HKRAL_2004_tisk.xls
Oddílové rekordy k 31.12.2004 HKRAL_oddilove_rekordy_20041231.xls
Tabulky muži, ženy, juniorstvo, dorost, veteráni 2004 HKRAL_2004_M_Z_J_D.xls
Tabulky starší žactvo 2004 HKRAL_2004_starsi_zactvo.xls
Tabulky mladší žactvo 2004 HKRAL_2004_mladsi_zactvo.xls
Titulní list výroční zprávy 2004 Vyrocni_zprava_2004_titulni_list.doc


Oddílové tabulky Sokola Hradec Králové - atletika
Odkazy na soubory Excelu, v každém sešitě jsou jako samostatný list:

Část tabulek Link
Tabulky všech kategorií HKRAL_2004_tisk.xls
Muži, ženy, juniorstvo, dorost, veteráni HKRAL_2004_M_Z_J_D.xls
Starší žactvo HKRAL_2004_starsi_zactvo.xls
Mladší žactvo HKRAL_2004_mladsi_zactvo.xls

Tabulky budou po 04.03.2005 uloženy v PC atletického oddílu (kancelář oddílu) pod stejnými jmény v adresáři C:\dokumenty.

Tabulky za rok 2003 najdete - zde.