ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2006
(příspěvky nutno zaplatit do 28.02.b.r.)

1 350,- Kč členové TJ Sokol a atletického oddílu, kteří hostují v jiném atletickém oddíle ČOS, ČSTV
1 150,- Kč naše atletické mladší a starší žactvo
950,- Kč všichni řádní členové našeho oddílu, kteří mají skříňku v šatnách a užívají všech našich tréninkových možností - dorost, junioři a juniorky, muži a ženy
650,- Kč žactvo atletických sportovních tříd
550,- Kč členové našeho oddílu, kteří nemají skříňku v šatně a naše tréninkové možnosti využívají příležitostně: fotbálek, posilovna ...
350,- Kč volení funkcionáři oddílu, trenéři, atlet. rozhodčí, kteří v roce 2003 (2004) rozhodovali nejméně na pěti závodech, dále zasloužilí členové oddílu - to jsou ti členové, kteří jsou v oddíle více než 25 let a je jim 65 let a více
V roce 2006 si musí všichni členové ČOS zakoupit mimořádnou (sletovou) známku v hodnotě 70 Kč (dospělí) resp. 50 Kč (mládež).

ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2004 - 2005

1 300,- Kč členové TJ Sokol a atletického oddílu, kteří hostují v jiném atletickém oddíle ČOS, ČSTV
1 100,- Kč naše atletické mladší a starší žactvo
900,- Kč všichni řádní členové našeho oddílu, kteří mají skříňku v šatnách a užívají všech našich tréninkových možností - dorost, junioři a juniorky, muži a ženy
600,- Kč žactvo atletických sportovních tříd
500,- Kč členové našeho oddílu, kteří nemají skříňku v šatně a naše tréninkové možnosti využívají příležitostně: fotbálek, posilovna ...
300,- Kč volení funkcionáři oddílu, trenéři, atlet. rozhodčí, kteří v roce 2003 (2004) rozhodovali nejméně na pěti závodech, dále zasloužilí členové oddílu - to jsou ti členové, kteří jsou v oddíle více než 25 let a je jim 65 let a více