Omlouváme se, ale ještě jsme nestihli zpracovat úplný obsah této stránky.
Zatím uvádíme základní informace o rozpočtu a odměně za body v soutěžích družstev dospělých v roce 2003.

Stravné (směrnice ČAS)

Rozpočet oddílu atletiky Sokola Hradec Králové
Schváleno valnou hromadou oddílu 11.03.2003

Položka
Výdaje  
Soutěže družstev mimo "bodného" 73 400 Kč
"Bodné" pro družstva dospělých 37 000 Kč
Celkem soutěže družstev 110 400 Kč
   
Mistrovské soutěže 57 800 Kč
Nemistrovské soutěže 10 000 Kč
Soutěže jednotlivců celkem 67 800 Kč
   
Poplatky 38 200 Kč
Materiál 81 000 Kč
Další 26 000 Kč
Schůzovní činnost 4 000 Kč
Odměny 102 000 Kč
   
Zůstatek z minulého roku 279 374 Kč
Předpokládané příjmy 275 000 Kč
Schodek -154 000 Kč
Předpokládaný zůstatek do roku 2004 124 974 Kč

 

"Bodné" pro ligové soutěže družstev dospělých v roce 2003

Položka
Celková částka určená na "bodné" 37 000 Kč
Výše "bodného" (za jeden bod) - MUŽI 30,- Kč
Výše "bodného" (za jeden bod) - ŽENY 25,- Kč

Bonus:
      Očekává se, že nebude vyčerpána celá částka určená na bodné, proto případný zbytek z této částky bude rozdělen všem bodujícím v poměru bodů, které v soutěži získali v družstvech mužů a žen, a to po splnění těchto kritérií:

     V případě, že splní dané kritérium pouze jedno z družstev, zbylá částka bude celá rozdělena tomuto družstvu.
Poznámka: obě družstva svou podmínku splnila.

Schváleno:   výborem AO dne 17. 3. 2003

Zde najdete excelovskou tabulku se stavem bodného k 21.12.2003.

Poslední aktualizace: 21.05.2003. Z podkladů výboru AO do HTML převedl Ing. Rytíř.